Eksamensangst er en alvorlig ting for dem, der har prøvet det:

eksamensangst depressio arme gemmer ansigt

Find dig ikke i hvad som helst - RING: 41 11 17 49                Hypnose til dæmpning og afhjælpning af eksamensangst. 

Hvis du allerede nu ved, at du har eksamensangst, så kom endelig til mig i god tid før eksamen - det bedste resultat opnår du, når du har modtaget behandling 1-3 gange,
og du selv har nået at blive overbevist om at hypnosen virkert på dig ;-)

Og du kan glæde dig til at kunne forberede dig til at gå til eksamen med en ro og et overblik, du længe har ønsket dig. 

Skulle du alligevel opleve, at der kun er kort kort til eksamensdagen?
- så kontakt mig alligevel - så finder vi en løsning.                                                                           

Kender du det?
Du har siddet hele året med næsen i bøgerne, du har knoklet og undgået alt  det, der er sjovt i livet med dette ene fokuspunkt:
Du skal bestå din eksamen! - Du har set frem til det hele året, og NU gælder det.
- Men så går det helt i stå - alt det du kan, kan du pludselig ikke huske, din puls går i vejret, dit åndedræt er lige ved at give op, alt sortner, du hyperventilerer, du tror ikke du kan, du bebrejder dig selv ALT,
men lige meget hjælper det.

- og farvel til din drøm om en uddannelse, et godt job, et frit og trygt liv.

Hjælp til eksamensangst

Der er forskellige måder at komme eksamensangsten til livs eks. ved hjælp af hypnose.

 

Forberedelse - både fagligt og praktisk - det første og vigtigste skridt. 

Ifølge psykolog Karin Kehlet kan man tale om, at noget er blevet til en angst, når det er blevet til en forstyrrelse:

En forstyrrelse er, når en nervøsitet udarter sig til at påvirke ens almene velbefindende og funktionsniveau, og man eksempelvis ikke kan passe skolen. Så kan man ikke længere selv klare det og har brug for hjælp til at håndtere forstyrrelsen.

Eksamensangst kan påvirke dig på flere forskellige måder. Og det er vigtigt, at du holder øje med symptomer som disse:

 1. Hvis du har svært ved at koncentrere dig om din læsning
 2. Hvis du læser dag og nat, men ikke kan huske noget af stoffet.
 3. Hvis dine tanker konstant optages af bekymringer og selvkritik.
 4. Hvis du kun forventer det værste af eksamen.
 5. Hvis du er opgivende, trist og måske græder.
 6. Hvis du er irriteret og vred uden årsag.

Hvis du kan nikke genkendende til ét eller flere af symptomerne, og der ikke sker en bedring i dem, så har du måske eksamensangst.

Hypnose mod eksamensangst

Hypnose er én af de metoder, der bruges til at håndtere eksamensangst. Hypnose er en slag trancetilstand, hvor du slapper af og er modtagelig for det hypnotisøren siger. Hypnosen kan så give dig 'instruktioner', som kan ændre din adfærd eller lindre symptomer. Hypnosen kan give dig fokus på, når du skal blive bevidst om din styrer, og hvordan du kan bruge dem i eksamenssituationer. På den måde kan du blive mere sikker på at grave dig selv eller dæmpe eksamensangsten.

Det går blandt andet ud på bryde de negative tankemønstre, som en mand kan have omkring eksamen. Det kan være, ved en skovmænds mand, på det kun kan gå dårligt, og mandet ikke kan overskrive konsekvenserne, hvis det går dårligt til eksamen. Når du oplever, at hypnose virker for dig, så virker det for fremtiden! 

Ib Groth, som er lektor på et pædagogseminarium, har hjulpet studerende med eksamensangst ved brug hypnose. Han fortæller, at hypnose kan:

 • dæmpe præstationsangsten
 • fremme troen på dig selv
 • dæmpe uvedkommende “støj” (irrelevante tanker)
 • opnå et måske mere realistisk selvværd.

Hypnose kræver, at man selv har lyst til at ændre noget , f.eks. eksamensangsten, så man kan ikke blive hypnotiseret, hvis man ikke selv vil .

Det er ikke sikkert, at hypnose virker på dig, eller at det virker fra den ene dag til den anden. Så hvis du er tæt på din eksamen, kan du overveje andre løsninger end hypnose. 
Hypnose er en alternativ behandlingsform, så som udgangspunkt skal du selv betale for at få hypnose.

Coaching mod eksamensangst

Ved eksamensangst er coaching også en brugt metode. Coaching er personlig rådgivning, hvor du mødes med mig og arbejder med dit problem.

Ofte har en coach fokus på, at du skal blive bevidst om dine styrker, og hvordan du kan bruge dem i eksamenssituationen. På den måde kan du blive mere sikker på dig selv og dæmpe eksamensangsten. 

Coaching er som regel en længere proces, så hvis du vil håndtere din eksamensangst hos en coach, skal du gå i gang noget tid før eksamen. Du skal selv betale for at gå hos en coach.

Medicin mod eksamensangst

Hvis du har voldsomme fysiske symptomer som eksempelvis uro, hjertebanken eller ingen nattesøvn, kan du overveje at tale med din læge. Lægen kan udskrive betablokker til dig, der er piller, som kan mindske de fysiske angstsymptomer til eksamen. Betablokkere nedsætter eksempelvis hjertebanken, som mange oplever ved eksamensangst.

Som ved anden medicin kan der være bivirkninger ved betablokkere. Det kan være nedsat blodtryk, kolde fingre og tæer, træthed, svimmelhed, kvalme og diarre. Så hvis du er uheldig at opleve bivirkninger, er piller mod eksamensangst måske ikke den rigtige løsning for dig.

Det kan være farligt at tage betablokkere sammen med anden medicin - også håndkøbsmedicin - eller hvis du har en kronisk sygdom, som eksempelvis diabetes. Derfor er det meget vigtigt, at du kun tager betablokkere, hvis du har talt med din læge om det først.
Med betablokkere løser du kun problemet midlertidigt, og medicinen må derfor indtages igen ved hver ny eksamenssituation rsten af livet.

Fordelen ved betablokkere er, at du kan dæmpe dine angstsymptomer på kort tid.

Du kan få mere at vide om betablokkere hos din læge og på apoteket.

 Socialrådgiver og psykoterapeut Marie Gjerum giver her en liste over gode råd mod eksamensangst, som hun bruger i sin praksis.

Før eksamen

·       Tegn dit fag for at få overblik over faget og få det allervigtigste frem. Du vil typisk kunne huske din egen tegning, og hvis du går i sortering, vil du kunne finde et sted i starten.

·       Lav en realistisk læseplan. Læs ikke for meget, så du bliver overtræt. Sørg for hos adskille læsetid og fritid. Fritid er vigtigt for at få ny energi - dyrk gerne sport eller hav det sjovt med vennerne.

·       Lav en plan for hvordan du vil bruge forberedelsestiden til mundtlig eksamen. Example. 5 min. til læsning af tekst. 10 min til ... osv. Øv mundtlig eksamen ved kost og tekst, forberedt dig i 20 min. efter din plan, tal højt om teksten - eventuelt for en studiekammerat.

·       Første skriftlige eksamen vil være den bedste forberedelse være ved øve i en situation, der ligner eksamen mest mulig. Example. i en hjemmeopgave i matematik: sæt dig i 4 timer med hjælpemidler, du må have med og ben eksamen. Det giver tryghed og træning i bl.a. ved brug noter, strukturere tid, finde ud af hvad du har særligt meget ved mv Lav og køreplan i alle de skriftlige fag, for hvordan du vil bruge tiden.

·       Spørg indenlandske eksamen på skolens kontor, om du skal få plads i den forreste række til den skriftlige eksamen, så du ikke får styret af de andre.

·       Sørg for at holde mange små pauser i læsningen, stræk dig, sjip osv.

·       Motion gør, at du brænder stresshormonerne af, kort afspænding sænker din nervøsitet. Gør lidt af begge dele hver dag. Har du meget ved at sove, vil afspænding hjælpe. Forestil dig, ved du ligger på en varm sandstrand og tænk på, ved du skal slappe af fra tå til hovedet, start med tæerne.

·       Øv vejrtrækningsøvelser. Example. pust ud mens du tæller til 3, hold vejret mens du tæller til 3, træk vejret ind mens du tæller til 3. Det skal du øve for at få det automatisk, hvis du bliver meget bange, ryster, hyperventilerer, får hjertebanken eller blive meget anspændt.

·       Udskift katastrofetanker med ren opmuntrende og realistisk tankskib, som f.eks. "Jeg har læst og jeg gør det så godt, jeg kan".

·       Koncentrationsøvelsen er gud ved at gøre inden for, du skal starte dage. Den skal du bruge, når du starter i forberedelsen eller til skriftlig eksamen. Du sørger for jordforbindelse og lukker øjnene, så tænker du på, hvad du skal nu, f.eks. "de næste 20 min. skal jeg…." og prøve ved lukke alt andet ude.

Til eksamen

·       Hvad siger din erfaring om, hvordan din eksamensdag først skal starte? Følg det - f.eks. et langt dårligt, spis noget specifikt, god musik osv.

·       Bliv vær meget nervøs af ved at stå på eksamensgangen og vente, kan du tage noget god musik med (med køretøjstelefoner) eller bevæge dig rundt og bede en hente grave, når det er din tur.

·       Brug vejrtrækningsøvelse, fokusøvelse, tal positivt til dig selv.

·       Spørg om du kan få spørgsmålet igen, eller om de kan spørge på en anden måde. Hvis du bliver brugt midt i noget, så spørg, om du kan vende tilbage til det, de spørger om, senere. Hvis du er helt tom i det, spørger om, så siger du ikke lige kan finde det frem og om jeg kan vende tilbage til det senere.

·       Hvis det hjælper dig ved brug af tavlen eller på illustreret noget på papir, så gør det.

·       Hvis du er meget nervøs, så sig det til din lærer. Bare det ved du får det sagt, kan nogen gange gå som næpe nervøsiteten og læreren og censoren vil typisk gøre alt for at hjælpe dig. Hvis du ved, hvad du har brug for, så sig det - f.eks. lidt mere tid til at svare, lidt vand, spørgsmålet én gang til osv.

·       Skriftlig eksamen: brug fokusøvelse og vejrtrækningsøvelse. Hvis du kører helt hurtigt, gå ned fra lokalet og sving med armene og tag koldt vand i hovedet. Tal positivt til dig selv. Prøv et andet sted i opgaven. Hold fast i, når du vil blive tid ud og gøre det bedste.

Få hjælp og gode råd ved eksamensangst.

De fleste har prøvet at være nervøse til en eksamen. Nervøsitet til eksamen eller anden prøve er helt naturligt, da mand er i en situation, hvor der er noget på spil, og mand skal præcisere hende og nu. Jeg nogle gange bliver nervøsiteten hund så slem, der der fortæller om eksamensangst.

Hvad kan man gøre for at få ro på nerverne og undgå eksamensangst? Hendes får du en række gode råd og kun viden om at komme eksamensangsten til livs.

Faglig forberedelse til eksamen

Uanset om du kun har lidt sommerfugle i maven, eller om du bliver meget nervøs før eksamen, er det afgørende, at du forbereder dig. Hvis du ikke er forberedt, er det meget meget ved bevare roen før og under eksamen.

Eksamensforberedelse dækker både over det faglige og det praktiske. Den faglige forberedelse er den vigtigste for, ved du kan lave en gud besvarelse til eksamen og få en højere karakter. Du skal have overblik over dette fag og styr på de forskellige typer spørgsmål, du kan støtte på eksamen.

Hjælp til den faglige forberedelse

Inden den mundtlige eksamen er det vigtigt, at du forbereder dig ved at finde ud af:

 • hvad der er hovedområderne i pensum og sammenhængen mellem disse, så du har overblik og kan perspektivere til det øvrige pensum til eksamen
 • hvad der er det helt centrale / pointer i teksterne / emnerne i pensum - som du helt sikkert skal have nævnt til eksamen
 • resultater / konklusioner i emnerne / teksterne, så du ikke skal finde ud af at finde frem til dette i forberedte eller eksamenssituationer, hvor tiden er knap.

Før den skriftlige eksamen er det vigtig, at du forbereder dig på:

 • hvordan eksamen er opbygget i de enkelte fag - om der er delprøver og valgmuligheder, som du skal forberede dig på
 • hvordan du løser de opgavetyper, som du kan komme på i, f.eks. essay i dansk
 • hvordan du disponerer din tid til eksamen
 • hjælpemidler, du skal have klar, og hvordan de skal bruges.

Hjælp til den praktiske forberedelse

Praktisk forberedelse er vigtig, fordi det giver dig ro før og under eksamen, så du kan fokusere på ved lave og faglig toppræstation. Marie Gjerum, socialrådgiver og psykoterapeut

Kontakt

 Dyrlevvej 9

    4720 Præstø

 +45 41 11 17 49

 E-mail : katrine@trautner-dk.dk

Det siger kunderne

Matias 9 år

Jeg var fuldstændig afslappet og jeg sov bedre end nogensinde før da jeg kom hjem. Efter hypnosen har jeg ikke bidt negle, jeg tænker faktisk slet ikke over det mere. Jeg har ligesom glemt at jeg nogensinde har bidt i de negle. Læs Matias's fulde beskrivelse

Det siger kunderne

Maria Hansen

" jeg har fået den glæde, som jeg havde manglet. Måske har det manglet lidt for længe, og det er bare super rart at føle, at jeg kan bevæge mig, og sige hvad jeg vil igen. Jeg er også super glad for, at Katrine har ville hjælpe mig med at blive mig selv igen. "  Læs hele Maria's oplevelse